Nasz adres :
Duńska 15IB
71-795 Szczecin
Telefon 48918165567 Fax 48918165567
Email: kancelaria@szczecin-komornik.com.pl
www.szczecin-komornik.com.pl
Santander Bank Polska S.A.
Nr konta : 23 1090 2268 0000 0001 3161 2851,


Zapraszamy do naszej kancelarii

Wniosek egzekucyjne  :          
__________________________________________

UWAGA : Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia!

Krajowa Rada Komornicza, w trosce o bezpieczeństwo osób dokonujących zakupu nieruchomości na licytacjach komorniczych, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na korespondencję otrzymywaną przez nabywców nieruchomości, zawierającą wezwanie do zapłaty kwoty, za jaką dokonano zakupu.

Z uzyskanych przez Samorząd informacji wynika, iż w co najmniej kilku przypadkach, osoby, które wygrały licytacje otrzymały pisma, stylizowane na dokumenty przesyłane przez komornika, z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty kwoty, za jaką została wylicytowana konkretna nieruchomość. Wskazany numer rachunku nie jest jednak „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, tak , jak opisane jest to w przedmiotowym piśmie, a należy do nieznanej osoby, której celem jest wyłudzenie kwoty podanej w piśmie.

O opisanym powyżej procederze zostały już zawiadomione organa ścigania, niemniej Krajowa Rada Komornicza apeluje o uważne zapoznawanie się z treścią korespondencji otrzymywanej od komorników, a w przypadku wątpliwości o kontakt z kancelarią komornika prowadzącego postępowanie.

_________________________________

Nasza kancelaria używa elektronicznych systemów komunikacji z instytucjami publicznymi :

CEPIK 2.0 (poszukiwanie samochodów dłużników)
KIR OGNIVO (poszukiwanie kont bankowych dłużników))
ZUS - EKS (poszukiwanie przychodów emerytalno-rentowych dłużników)
Źródło, PESEL-NET (poszukiwanie adresów zamieszkania dłużników)
CEIDG, SISP  (poszukiwanie prowadzonych działalności gospodarczych dłużników)
EKW, GEOPORTAL (poszukiwanie nieruchomości dłużników - działek, domów, mieszkań itp.)

Dla wierzycieli posiadamy możliwość odbierania wniosków elektronicznych w EPU.

Właściwość działania komornika :

Obszar właściwości działania Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Kancelaria nr IX w Szczecinie obejmuje:

w obszarze Miasta Szczecina: część miasta w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia się tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz z obszaru części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północną granicą miasta do miejsca jej przecięcia się z lewym brzegiem Odry Zachodniej, brzegiem Odry Zachodniej do ul. Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ul.: Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy miasta w punkcie jej przecięcia się z lewym brzegiem Odry Zachodniej,

Gminy:

- Dobra (Szczecińska),
- Kołbaskowo,
- Nowe Warpno,
- Police.

 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

Pn : 8:00 - 14:00
Wt : 8:00 - 14:00
Śr : 8:00 - 14:00
Czw : 8:00 - 14:00
Pt : 8:00 - 14:00

DYŻUR KOMORNIKA

Pn : 10:00 - 14:00