Nasz adres :
Duńska 15IB
71-795 Szczecin
Telefon 48918165567 Fax 48918165567
Email: kancelaria@szczecin-komornik.com.pl
www.szczecin-komornik.com.pl
Santander Bank Polska S.A.
Nr konta : 23 1090 2268 0000 0001 3161 2851,


Wnioski egzekucyjne KM i KMP

Aby rozpocząć egzekucję należy posiadać tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wierzyciel składający wniosek zobowiązany jest dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego oraz odpowiedni wniosek egzekucyjny. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. (…)

Wniosek egzekucyjny KM :             Wniosek egzekucyjny KMP :